Реформирана Църква

Само Писанието / Само чрез вяра / Само по благодат / Само чрез Христос / Само на Бога Слава

ПРОИЗХОДА НА ГРАБВАНЕТО

ГРАБВАНЕТО Тъй като църквата е била напълно обучавана за грабването преди, по средата или след голямата скръб, за което е имало мн...

Правилните Навици В Нашия Живот

Само на хората е присъщо да се стремят към по-големи и по-добри неща; по-успешна кариера, по-добро здраве, силни и красиви и отношения и м...

9. Не лъжесвидетелствай

Лъжата е коренът на злото  Най-важната съставак за изграждането на морално общество е истината, както в съда, така и извън него. Забранат...

7. Не прелюбодействувай

Най-добрият начин да се защити семейството  Защо 10-те Заповеди изтъкват прелюбодействието като особено вредно? Защото то може да унищо...

5. Почитай баща си и майка си

Дори и да не ви се иска Децата дължат на родителите си едно нещо. И не, не е любов. Петата Заповед разбира, че понякога е трудно или до...

4. Почитай съботния ден

Не бъди роб Заделяне на един ден почивка на седмица била революционна концепция, когато за първи път била представена като Четвъртата З...

3. Не изговаряй напразно името на Господа

Най-лошият грах, който можете да извършите Не всички грехове са равни. Някои са по-лоши от другите. Най-лошият от всички? Извършване на...

Десетте Божи Заповеди - въведение

Все още най-добрият морален кодекс  Човечеството има всичко необходимо да създаде един добър свят. Имаме го от 3 000 години. То...

И той ще успее

И недейте се съобразява с този свят, а се преобразявайте чрез вашия обновен ум, за да разпознавате от опит каква е Божията воля – к...